PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi  1. Hướng dẫn Hướng dẫn chung
  2. Các Sét đồ Thần trong MU SS2
  3. Bảng BUG AGI của các nhân vật!